HS Planet Sp. z o.o.

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich “Rozwój eksportu firmy HS PLANET – wypromowanie produktów branży kosmetycznej za granicą w ramach poddziałania 3.3.3: WSPARCIE MŚP W PROMOCJI MAREK PRODUKTOWYCH – GO TO BRAND

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju”

Głównym celem projektu jest promowanie produktów branży kosmetycznej mających szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych.

Celem projektu jest też wzrost konkurencyjności firmy oraz zwiększenie poziomu internacjonalizacji działalności gospodarczej.

Dofinansowanie projektu z UE: 328.000,00 PLN